Our Operating Theatre, Xray centre & Pharmacy Opening Soon.

"Good day Domboshava MedCLinic... I just want to thank All the Staff for their excellent service.Haa makandibata zvakanakisa zvekutoti unongonzwa kuda kudzoka zve πŸ˜ƒ Musazviitira ini chte itiraiwo vamwe veseπŸ‘"

Mother 1 Maternity Client

"I want to thank the staff neservice yavo yakanakisa πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ Makandibata zvakanakisa pandakasununguka mwana wangu in October last year apa ndiye the first baby wepa Domboshava medclinic murambe makadaro muzoitirawo vamwe zvakanaka..makapenga" πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ˜€"

Mother 2 Maternity Client

"Good day domboshawawa medclinic... l want to thank the staff ne service yawo munogona murambe makadaro makandibata zvinodadisa pandakabetserwa mwana wangu ndiye third baby wepa domboshawa medclinic thanks rambai makadaro"

Mother 3 Maternity Client

  Maternity department

  Open 24hours, 7 days a week-for admission of booked cases or emergency cases meeting our admissions criteria.

  Medical Satellite Laboratory Service

  The service is available even to patients referred from surrounding public and private health care providers.

  Medical department

  comprises of spacious and fully equipped examination and procedure rooms, ambulatory/recovery or observation rooms.

  Dentistry

  We have qualified dentists, dental therapists and dental surgery assistants.

  ULTRA SOUND SCAN SERVICE (USS)

  Emergency Scans, Breast Scans, Early Pregnancy Scan (5-12 WEEKS), Foetal well-being scans (30-40 weeks), 3D & 4D Pregnancy Scans

  Tuck shop

  Buckets, towels, methylated spirit, betadine, cotton etc. Available.